Tổng cục thuế top đầu trong cải cách thủ tục hành chính

Tổng cục thuế top đầu trong cải cách thủ tục hành chính

Ngày 12/5 tại Ninh Bình, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị công bố kết quả cải cách hành chính (CCHC) hàng năm và triển khai luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đây là năm đầu tiên Bộ Tài chính thực hiện việc chấm điểm cũng là đơn vị tiên phong trong thực hiện công tác này.

Tổng cục thuế top đầu trong cải cách thủ tục hành chính

Vụ trưởng Vụ pháp chế – Bộ Tài chính Ngô Hữu Lợi cho biết, trong giai đoạn 2011-2015, ngành tài chính đã chủ trì soạn thảo trình Chính phủ, Quốc hội thông qua 16 luật, 04 nghị quyết của Quốc hội, 03 nghị quyết của UBTV Quốc hội, 99 nghị định của Chính phủ, 109 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ban hành theo thẩm quyền 1099 thông tư, thông tư liên tịch. Các văn bản quy phạm pháp luật tài chính được ban hành kịp thời đã tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực KTXH, đối phó linh hoạt các thách thức do khủng hoảng kinh tế và suy thoái, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội và các cân đối lớn về tài chính ngân sách.

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), các nội dung mà Chính phủ chỉ ra tại Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ đã được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả khá toàn diện. Theo đánh giá xếp hạng cải cách TTHC (Par index) do Bộ Nội vụ công cố, chỉ số xếp hạng của Bộ Tài chính tăng dần qua các năm. Năm 2012 đứng thứ 8/19 bộ, ngành. Năm 2013 đúng thứ 4/19 bộ, ngành và năm 2014 đã vươn lên vị trí thứ 2. Điểm nhấn trong công tác này là kết quả thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó TTHC thuế và hải quan được cải cách toàn diện. Tính đến thời điểm hiện nay trong lĩnh vực thuế đã cắt giảm được 420 giờ thực hiện TTHC chỉ còn 117 giờ, trong lĩnh vực hải quan đã triển khai thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các đơn vị hải quan trong toàn quốc, triển khai thành công hệ thống VNACCS/VCIS và giảm thời gian thông quan đối với luồng xanh còn 3 giây, triển khai áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại 12 cảng biển với sự tham gia của 6 bộ ngành, cắt giảm đáng kế thời gian làm thủ tục xuất nhập khẩu.

Để phù hợp với đặc thù của Bộ Tài chính và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, bộ chỉ số CCHC được chia thành 3 khối. Theo đó, khối tổng cục và tương đương gồm 5 đơn vị được đánh giá trên 7 lĩnh vực với 31 tiêu chí và 78 tiêu chí thành phần với thang điểm tối đa 100; khối cục gồm 7 đơn vị đánh giá trên 7 lĩnh vực, 27 tiêu chí, 65 tiêu chí thành phần với thang điểm 80; khối vụ và đơn vị tương đương gồm 11 đơn vị đánh giá trên 07 lĩnh vực, 25 tiêu chí, 56 tiêu chí thành phần với thang điểm 70. Để đảm bảo chính xác và khách quan trong việc đánh giá kết quả CCHC các đơn vị việc đánh giá chấm điểm được thực hiện qua 4 bước tự đánh giá và cho điểm, tổ chức thẩm định chuyên môn (đánh giá chéo), họp hội đồng thẩm định và công bố kết quả đánh giá chỉ số CCHC các đơn vị.

Qua kết quả đánh giá cho thấy, điểm số giữa các đơn vị trong nhóm đứng đầu của các khối tương đối đồng đều, chênh lệch không nhiều (chỉ từ 0,1 đến 0,5 điểm), phần lớn các đơn vị đều đạt trên 90% so với điểm tối đa. Điều này cho thấy kết quả CCHC của các đơn vị khá cao và toàn diện. Kết quả này cũng thể hiện sự quan tâm của các đơn vị trong việc chủ động tích cực triển khai các nhiệm vụ CCHC với các chương trình, kế hoạch cụ thể và đạt kết quả thiết thực. Kết quả chấm điểm CCHC của Bộ Tài chính cũng là gợi ý hữu ích để các Tổng cục có thể nghiên cứu, tham khảo xây dựng bộ chỉ số đánh giá CCHC cho cơ quan mình./.

Theo Tapchithue