xuất nhập khẩu

Doanh nghiệp Việt tăng xuất khẩu rau quả qua Mỹ

Doanh nghiệp Việt tăng xuất khẩu rau quả qua Mỹ

Với hơn 300 triệu dân đa sắc tộc, được đánh giá là thị trường tiêu dùng rộng lớn, Hoa Kỳ luôn là đích hướng đến của các nhà sản xuất nông sản lớn trên thế giới. Từ ưu thế giá