thủy hải sản

Thuế nhập khẩu nguyên liệu thủy sản có thể giảm xuống còn 0%

Thuế nhập khẩu nguyên liệu thủy sản có thể giảm xuống còn 0%

Ngày 03/11/2014, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có công văn số 186/2014/CV-VASEP v/v góp ý về sửa đổi thuế nhập khẩu ưu đãi theo cam kết WTO năm 2015 đối với một số