thuế nhập khẩu

Thuế nhập khẩu nguyên liệu thủy sản có thể giảm xuống còn 0%

Thuế nhập khẩu nguyên liệu thủy sản có thể giảm xuống còn 0%

Ngày 03/11/2014, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có công văn số 186/2014/CV-VASEP v/v góp ý về sửa đổi thuế nhập khẩu ưu đãi theo cam kết WTO năm 2015 đối với một số

Hồ sơ khai lệ phí trước bạ đối với tài sản trực tiếp nhập khẩu

Hồ sơ khai lệ phí trước bạ đối với tài sản trực tiếp nhập khẩu

Tại công văn số 3647/TCT-CS ngày 8 tháng 9 năm 2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 23/2009/FVL-XNK ngày 16/7/2009 của Công ty TNHH Ford Việt Nam về việc thủ tục nộp lệ phí trước bạ tại