thuế giá trị gia tăng

Cách tính thuế VAT trực tiếp

Cách tính thuế VAT trực tiếp

Đối tượng áp dụng phương pháp tính thuế gtgt trực tiếp: Cá nhân sản xuất, kinh doanh là người Việt Nam; Tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo