thuế doanh nghiệp

Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp.

Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 996/QĐ-BTC về hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp. Theo đó, hệ thống chỉ tiêu về thuế với doanh nghiệp được tổng hợp từ các thông tin trên

Các doanh nghiệp chay ì thuế

Các doanh nghiệp chay ì thuế

Cục Hải quan Thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách 77 doanh nghiệp nợ thuế quá hạn với tổng số tiền nợ thuế hơn 72 tỷ đồng. Mặc dù Cục Hải quan Thành phố Hà Nội đã đôn

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm hoặc khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp

Dịch vụ tư vấn thuế doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn thuế doanh nghiệp

* Đối tượng tư vấn: Phòng kế toán DN * Chuyên môn tư vấn: Tất cả các vấn đề liên quan đến kế toán thuế của DN trong quá trình từ kê khai thuế đến khi quyết toán thuế thực