tài liệu học kế toán

Lớp học kế toán thực hành

Lớp học kế toán thực hành

Những thực tế hiện nay, 4 – 5 năm ngồi trong ghế nhà trường, khi tốt nghiệp bằng khá – giỏi. Nhưng đến 90% khi ra ngoài tiếp xúc với công việc thực tế thì các bạn lại không thể

Đào tạo kế toán tổng hợp

Đào tạo kế toán tổng hợp

Bạn đang tìm kiếm 1 khóa học kế toán? Bạn muốn học kế toán tổng hợp thực hành – thực tế trên chứng từ thật? Bạn muốn học kế toán trực tiếp với kế toán trưởng có kinh nghiệm không