lớp kế toán excel

Lớp học kế toán trên excel

Lớp học kế toán trên excel

Tham gia khóa học các bạn sẽ được làm các công việc như sau: Phân loại chứng từ Thiết lập sổ trên excel Lựa chọn hình thức sổ kế toán. Thiết lập hệ thống sổ sách (Nhật ký chung, Chứng