kế toán thuế

Đào tạo kế toán doanh nghiệp

Đào tạo kế toán doanh nghiệp

MỤC TIÊU: Sau khi học xong chương trình, học viên có thể: - Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. Biết cách hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế xảy ra tại doanh

Đào tạo khai báo thuế

Đào tạo khai báo thuế

MỤC TIÊU - Đảm bảo cung cấp cho các học viên những văn bản qui phạm về pháp luật thuế, hóa đơn chứng từ mới nhất do Bộ Tài Chính và Tổng cục Thuế ban hành. - Học viên sau

Đào tạo kế toán thuế

Đào tạo kế toán thuế

Đa phần các doanh nghiệp hiện nay, những lãnh đạo doanh nghiệp luôn muốn DN mình phát triển mà không gặp phải 1 vướng mắc gì với cơ quan thuế. Nên kế toán thuế là một ngành nghề khá “hot”