học phí lớp khai báo thuế

Đào tạo khai báo thuế

Đào tạo khai báo thuế

MỤC TIÊU - Đảm bảo cung cấp cho các học viên những văn bản qui phạm về pháp luật thuế, hóa đơn chứng từ mới nhất do Bộ Tài Chính và Tổng cục Thuế ban hành. - Học viên sau