học phí lớp kế toán thực hành

Lớp học kế toán thực hành

Lớp học kế toán thực hành

Những thực tế hiện nay, 4 – 5 năm ngồi trong ghế nhà trường, khi tốt nghiệp bằng khá – giỏi. Nhưng đến 90% khi ra ngoài tiếp xúc với công việc thực tế thì các bạn lại không thể