hàng nhái

Doanh nghiệp bị làm hàng giả nhưng vẫn không tố giác

Doanh nghiệp bị làm hàng giả nhưng vẫn không tố giác

Doanh nghiệp né tránh khi được nói sản phẩm của đơn vị bị làm giả, thậm chí khi truyền thông nêu hình ảnh thông tin về việc làm giả, doanh nghiệp còn coi việc làm đó khiến doanh nghiệp khó