giảm thuế thu nhập cá nhân

Giảm tối đa 250 nghìn đồng/tháng thuế thu nhập cá nhân

Giảm tối đa 250 nghìn đồng/tháng thuế thu nhập cá nhân

Ngày 22-6 Bộ Tài chính cho biết khoảng 70% số người đang nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ở bậc 1 sẽ được miễn thuế TNCN trong sáu tháng cuối năm. Việc này diễn ra ngay sau khi Quốc