giải quyết hàng tồn đọng

Thu hồi nợ đọng thuế, giải quyết hàng tồn kho

Thu hồi nợ đọng thuế, giải quyết hàng tồn kho

Trước thực trạng nợ đọng kéo dài nhiều năm thì việc đôn đốc thu nợ đọng có thể là một trong những giải pháp cấp bách cho nguồn thu ngân sách hiện nay. Thu ngân sách đang là bài toán