đăng ký xe máy điện

Xe máy điện đăng ký trước không phải đóng lệ phí trước bạ

Xe máy điện đăng ký trước không phải đóng lệ phí trước bạ

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa thay mặt Thủ tướng, đồng ý miễn thu lệ phí trước bạ đối với xe máy điện đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đến hết ngày 30/6/2015 như đề