công ty trình báo cáo

Báo cáo các công ty trình đề án tái cơ cấu

Báo cáo các công ty trình đề án tái cơ cấu

Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, đến nay, đã có 7 tập đoàn, tổng công ty trình Chính phủ đề án Tái cơ cấu (ĐATCC). Khoảng 40 doanh nghiệp (DN) đang xin ý kiến đóng góp