công ty bất động sản trỗi dậy

Các doanh nghiệp bất động sản vượt khó

Các doanh nghiệp bất động sản vượt khó

Các doanh nghiệp BĐS trong Nam, ngoài Bắc đang oằn mình… “vượt vũ môn”. Đua hỗ trợ lãi suất để bán nhà, giảm giá bán nhà về giá vốn hoặc chịu lỗ; thậm chí âm thầm thay đổi diện tích