cải cách thủ tục hành chính thuế

Thuế và hải quan được cải cách thủ tục hành chính

Thuế và hải quan được cải cách thủ tục hành chính

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, cơ quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 19 ngày 18/3/2014 của Chính phủ