các tiêu chí đánh giá công ty

Chuẩn bị xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động của doanh nghiệp

Chuẩn bị xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động của doanh nghiệp

Tổng cục Thuế vừa hoàn tất việc điều tra xã hội học cán bộ thuế và người nộp thuế (NNT) về các chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế (QLT) các cấp nhằm phục vụ cho việc xây