các khoản thuế công ty phải đóng

Những điểm mới của thuế thu nhập doanh nghiệp

Những điểm mới của thuế thu nhập doanh nghiệp

Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn số 4716/TCT-CS giới thiệu những nội dung mới của Thông tư 151/2014/TT-BTC. Theo đó, nhiều quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng