các công ty may lớn

Doanh nghiệp ngành may tăng doanh thu nhưng vẫn lỗ

Doanh nghiệp ngành may tăng doanh thu nhưng vẫn lỗ

Theo tổng hợp của chúng tôi, kết thúc quý I/2016, tổng doanh thu thuần của 10 doanh nghiệp may mặc niêm yết kỳ này đạt hơn 3.478 tỷ đồng, tăng nhẹ 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi