bảo hiểm xã hội

Dịch vụ kê khai bảo hiểm

Dịch vụ kê khai bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng với các doanh nghiệp có sử dụng người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng