Doanh nghiệp nhỏ trỗi dậy chiếm thị phần

Doanh nghiệp nhỏ trỗi dậy chiếm thị phần

Báo cáo thường niên 2015 của Tập đoàn Bảo Việt trích dẫn số liệu từ các báo cáo nghiên cứu thị trường đã cho thấy một bức tranh tổng quát về thị trường bảo hiểm nhân thọ trong năm 2015.

Năm 2015 được nhiều chuyên gia đánh giá là năm thành công nhất của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong 10 năm qua.
Doanh nghiệp nhỏ trỗi dậy chiếm thị phần
Theo đó, tổng doanh thu phí thị trường bảo hiểm nhân thọ năm 2015 ước đạt 36.650 tỷ đồng – tăng 29,5% so với năm 2014. Mức tăng này cao hơn hẳn mức tăng 17,4% của năm 2014.

Prudential tiếp tục dẫn đầu thị trường với tổng doanh thu phí là 10.945 tỷ đồng – tăng 20,7% và chiếm 29,9% thị phần. Bảo Việt nhân thọ đứng thứ 2 với tổng doanh thu phí là 9.430 tỷ đồng – tăng 18,3% và chiếm 25,7% thị phần.

Với tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với bình quân thị trường, thị phần tổng doanh thu phí năm 2015 của Prudential và Bảo Việt giảm so với năm 2014.

3/5 doanh nghiệp còn lại trong top 5 là Manulife, Dai-i-chi và AIA đều đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu phí trên 30%, do đó cải thiện thị phần so với năm 2014. Tính chung, thị phần của nhóm dẫn đầu giảm từ 89,4% năm 2014 xuống còn 86% năm 2015, phản ánh xu thế cạnh tranh gia tăng từ nhóm doanh nghiệp bảo hiểm nhỏ.

Báo cáo cho biết, nhóm DN bảo hiểm nhỏ có tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu phí ấn tượng lên tới 70,5% nhờ vào sự chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sang tăng cường khai thác các sản phẩm chính là hỗn hợp và đầu tư. Thị phần tổng doanh thu phí của nhóm doanh nghiệp bảo hiểm nhỏ tăng từ 10,6% năm 2014 lên 14% năm 2015. Ngoài ra, đóng góp vào mức tăng chung của nhóm DNBH nhỏ là BIDV Metlife – DN mới gia nhập thị trường cuối năm 2014 với tổng doanh thu phí đạt hơn 170 tỷ đồng.

Doanh thu khai thác mới của nhóm DN nhỏ đã tăng gần 65%

Theo số liệu của nhóm chuyên gia Actuary, doanh thu khai thác mới toàn thị trường năm 2015 ước đạt 12.841 tỷ đồng – tăng 43,4% so với năm 2014, cao hơn hẳn so với mức tăng 26,3% của năm trước đó.

Prudential tiếp tục đứng đầu thị trường với 21,7% thị phần doanh thu khai thác mới. Bảo Việt nhân thọ đứng thứ 2 với doanh thu khai thác mới đạt 2.565,6 tỷ đồng tương đương 20% thị phần, tăng trưởng 22,6% so với năm 2014.

Trong nhóm 5 DNBH dẫn dầu, AIA và Manulife là 2 DN có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhờ đẩy mạnh phát triển sản phẩm, khai thác sản phẩm đầu tư song song với việ thúc đẩy các hoạt động cạnh tranh thu hút đại lý bằng nhiều ưu đãi. Bên cạnh đó, trong chiến lược phát triển toàn cầu của 2 DN này đều có định hướng tập trung vào thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Nhóm DN nhỏ cũng ghi nhận tăng trưởng khả quan, nhờ đó thị phần tăng mạnh so với năm 2014. Thời gian gần đây, các DNBH nhỏ chuyển sang khai thác kênh đại lý song song với tăng cường khai thác sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp, đầu tư. Điều này phản ánh mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường bảo hiểm nhân thọ trong năm 2015 và trong những năm tới.

Theo cafef.vn