Dịch vụ làm báo cáo thuế chuyên nghiệp

Dịch vụ làm báo cáo thuế chuyên nghiệp

Do yêu cầu ngày càng cao nên việc các cơ quan thuế quản lý tình hình kinh doanh của các công ty/doanh nghiệp ngày càng chặt chẽ, cụ thể là luôn có cách chính sách thuế mới yêu cầu doanh nghiệp phải chấp hành. Bạn là công ty vừa mới thành lập và chưa có kế toán hoặc kế toán ở công ty bạn chưa đủ kinh nghiệm để thực hiện công việc báo cáo thuế hàng tháng và luôn cảm thấy lo lắng về các luật lệ, nghị định mới của cơ quan thuế. Giải pháp tối ưu nhất cho những nỗi lo lắng và băn khoăn trên sẽ được chúng tôi khắc phục và giải quyết một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
Dịch vụ làm báo cáo thuế chuyên nghiệp
Dịch vụ làm báo cáo thuế hàng tháng uy tín chuyên nghiệp chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp giải quyết hoàn toàn các vướng mắc về sổ sách kế toán cũng như giảm bớt gánh nặng về công việc liên quan đến báo cáo thuế hàng tháng với mức chi phí hợp lý nhất. Để doanh nghiệp có thể yên tâm phát triển kinh doanh mà không phải lo lắng vấn đề gì về hệ thống sổ sách và khai báo thuế hàng tháng.

Những công việc sẽ thực hiện trong gói dịch vụ làm báo cáo thuế của chúng tôi

Soát xét hóa đơn đầu vào, đầu ra, chuẩn bị hồ sơ kèm theo các chi phí cần thiết
Nhập số dư đầu kỳ các tài khoản, nhập số lượng hàng tồn kho đầu kỳ
Tính giá vốn hàng hóa, nhập số liệu ngân hàng
Nhập dữ liệu đầu vào và đầu ra
Khớp thuế GTGT đầu vào, đầu ra cho từng tháng
Kết chuyển thuế GTGT – Lập bảng khấu hao TSCĐ
Kiểm tra công nợ và đối chiếu lại công nợ thực tế với doanh nghiệp
Kiểm tra hàng hóa và cân đối hàng tồn kho
Lập bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn
Lập phiếu chi cho các đối tượng cho nhà cung cấp thanh toán bằng tiền mặt
Lập phiếu thu cho các đối tượng khách hàng thanh toán bằng tiền mặt
Nhập chi phí lương nhân viên từng bộ phận
Nhập số liệu các chi phí cố định (TSCĐ, chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn)
Lập bảng chấm công và bảng lương – Cân đối số liệu và tính kết quả lỗ lãi

Theo ketoanphianam.com