Dịch vụ khai báo thuế hàng tháng

Dịch vụ khai báo thuế hàng tháng

Hàng tháng, ngoài việc Doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến Thu – Chi quỹ, tập hợp Hóa đơn, chứng từ tại thời điểm thì còn công việc liên quan đến Báo cáo thuế cho Cơ quan thuế đúng hạn và chính xác. Công ty chúng tôi hướng tới quý Doanh nghiệp đã và đang có nhu cầu cần thuế Đại diện làm việc với cơ quan thuế số liệu toàn bộ liên quan đến các Báo cáo theo luật định. Nhằm giúp quý Doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí cũng như yên tâm về trách nhiệm thực hiện với Cơ quan thuế nơi sở tại.
Dịch vụ khai báo thuế hàng tháng
I. Kế toán hàng tháng bao gồm:
1. Lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế;
2. Hướng dẫn viết hóa đơn và lập các loại chứng từ theo quy định;
3. Cử nhân viên đến tận nơi nhận hóa đơn – chứng từ;
4. Thiết lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều;
5. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
6. Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra;
7. In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, theo chứng từ gốc của đơn vị;
8. Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng;
9. In báo cáo mang đến tận nơi doanh nghiệp ký và nộp tại chi cục thuế Quận/Huyện;
10. Lập và nộp báo cáo thống kê;
11. Thông báo số thuế GTGT phải nộp trong kỳ cho doanh nghiệp;
12. Cân đối, kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào – bán ra;
13. Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành;
14. Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế;
15. Thường xuyên tư vấn những vấn đề thuế và các vấn đề liên quan khác;
II. Đứng tên kế toán trưởng theo quy định của cơ quan thuế:
1. Bổ nhiệm và bổ túc hồ sơ kế toán trưởng đến cơ quan thuế;
2. Ký tên kế toán trưởng trên báo cáo và sổ kế toán cho Doanh nghiệp;
3. Thay mặt đơn vị xủ lý các vấn đề liên quan đến thuế khi có yêu cầu
Hãy liên hệ với chúng tôi để có dịch vụ tốt nhất !