Dịch vụ kê khai bảo hiểm

Dịch vụ kê khai bảo hiểm

Dịch vụ kê khai bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng với các doanh nghiệp có sử dụng người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, không liên quan đến số người lao động của doanh nghiệp.
Các hồ sơ cần khi đăng ký
– Tờ khai cá nhân của người lao động;
– Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do người sử dụng lao động lập (với hợp đồng làm việc có thời hạn nhiều hơn 3 tháng hoặc hợp đồng không thời hạn);
– Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động đối với người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu.
Hãy liên hệ với chúng tôi để có dịch vụ tốt nhất !