Chuẩn bị xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động của doanh nghiệp

Chuẩn bị xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động của doanh nghiệp

Tổng cục Thuế vừa hoàn tất việc điều tra xã hội học cán bộ thuế và người nộp thuế (NNT) về các chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế (QLT) các cấp nhằm phục vụ cho việc xây dựng Hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động QLT.

Nhóm chỉ số đánh giá theo cấp độ chiến lược gồm: chỉ số thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN), chỉ số sử dụng NSNN, chỉ số tuân thủ nghĩa vụ thuế của NNT. Nhóm chỉ số đánh giá cấp độ hoạt động của cơ quan thuế tập trung vào công tác tuyên truyền hỗ trợ, kê khai và kế toán thuế, thanh tra, kiểm tra, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, công tác kiểm tra nội bộ, chất lượng cán bộ…
Chuẩn bị xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động của doanh nghiệp
Việc xây dựng Hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động là một công cụ quan trọng của một cơ quan thuế chuyên nghiệp, hiện đại. Hệ thống này sẽ giúp giám sát hoạt động, phát hiện những điểm yếu trong công tác QLT, qua đó góp phần cải cách hệ thống thuế, tạo thuận lợi cho NNT.

Theo mục tiêu phát triển của ngành thuế, đến năm 2015 sẽ có tối thiểu 60% DN sử dụng dịch vụ thuế điện tử; 50% DN đăng ký thuế, khai thuế qua mạng internet; 70% số NNT hài lòng với các dịch vụ mà cơ quan thuế cung cấp…

Nguồn hanoimoi