Báo cáo các công ty trình đề án tái cơ cấu

Báo cáo các công ty trình đề án tái cơ cấu

Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, đến nay, đã có 7 tập đoàn, tổng công ty trình Chính phủ đề án Tái cơ cấu (ĐATCC).

Khoảng 40 doanh nghiệp (DN) đang xin ý kiến đóng góp cho dự thảo, 15 DN đang xây dựng ĐATCC. Ngoài bốn lĩnh vực kinh doanh gồm: bất động sản, bảo hiểm, ngân hàng và chứng khoán (nếu không phải là ngành kinh doanh chính, được giao), các tập đoàn, tổng công ty phải thoái vốn khỏi những lĩnh vực này.
Báo cáo các công ty trình đề án tái cơ cấu
Theo chỉ đạo của Chính phủ, trong tháng 8, các tập đoàn và tổng công ty phải trình ĐATCC. Trong đề án, các đơn vị phải xây dựng phương án thoái vốn nhằm bảo toàn hiệu quả nguồn vốn nhà nước tại DN. Việc thoái vốn có thể thực hiện theo hình thức chuyển giao vốn cho tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước, cổ phần hóa, chuyển đổi sở hữu, mua bán nợ…

Bộ Tài chính sẽ xây dựng đề án Xử lý nợ của DN, mời các chuyên gia từ những nước có kinh nghiệm xử lý nợ thành công như Nhật Bản hỗ trợ xây dựng đề án. Tiến trình thoái vốn DNNN khỏi những lĩnh vực không thuộc ngành nghề kinh doanh chính phải hoàn thành trước năm 2015.

Theo HNL